Powstała ogólnopolska baza współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi (wP,c) dla sieci ciepłowniczych w Polsce. Baza obejmuje głównie sieci obsługiwane przez koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję PCC (przesył i dystrybucja ciepła):

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej sieci cieplnych

Dodatkowe informacje