W dniu dzisiejszym została opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2023 poz. 697). Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 28-04-2023 r. Najważniejsze zmiany to:

  1. Zmieniono współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi dla energii elektrycznej na 2,5 (poprzednio 3,0)
  2. Wprowadzono nowy wzór świadectwa. Miejmy nadzieję, że firma informatyczna obsługująca Centralny Rejestr zdąży go  wprowadzić do 28 kwietnia.
  3. Zaktualizowano numeru ustawy wymuszającej na dystrybutorach ciepła sieciowego podawanie aktualnych wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wP,c dla swoich sieci cieplnych.

Treść rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000697

Dodatkowe informacje