Filtr
 • Zarządzanie zrównoważoną energią

  Audytoenerg poleca czterosemestralne studia magisterskie w nowej specjalności Zarządzanie zrównoważoną energią uruchamianej w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w ramach projektu współfinansowanego przez UE. Studia zaczynają się 28 lutego 2018 roku.

  W programie studiów m.in.:

  • Wiedza z zakresu podstaw rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w podmiotach publicznych i komercyjnych oraz możliwości wykorzystania różnych źródeł energii i jej dystrybucji, w tym m.in. odnawianych źródeł energii.
  • Wdrażanie rozwiązań materiałooszczędnych i energooszczędnych
  • Regulacje prawne z zakresu zarządzania i ochrony środowiska w obszarze gospodarki energetycznej.
  • Kształcenie praktycznych umiejętności analizy oraz oceny technicznych i środowiskowych sposobów wytwarzania energii i gospodarowania nimi.
  • Tworzenie audytów energetycznych.
  • Zastosowanie infrastruktury sprzętowej i programowej Smart grid.

  Więcej szczegółów na stronie:

  http://rekrutacja.wsb.edu.pl/specjalizacja/cieszyn/studia-ii-stopnia/techniczne/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji/zarzadzanie-zrownowazona-energia

 • Audyt termomodernizacyjny 2015

  Przed kilkoma godzinami w Dz.U. 2015 pod pozycją 1606 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

   Tu do pobrania nowe rozporządzenie z zaznaczonymi zmianami.

  Zmianie uległa karta audytu termomodernizacyjnego oraz karta audytu remontowego oraz kilak wzorów i objaśnień. Pozornie to tylko kosmetyczne poprawki ewidentnych błędów poprzedniego rozporządzenia oraz uwzględnienie istnienia  nowego rozporządzenia dotyczącego wykonywania świadectw. Jednak wszystkich programistów i autorów programów obliczających i drukujących raport z audytu czeka wytężona praca nad aktualizacjami, bo nowe zasady sporządzania audytu zaczną obowiązywać już od 28-10-2015 r.!

  Dla audytorów najważniejszy jest w tej chwili zapis z przedostatniego paragrafu:"... § 2. Do audytu, który został złożony w banku kredytującym wraz z wnioskiem o przyznanie premii przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe..." Wynika z tego, że audyty sporządzone wg dotychczasowego rozporządzenia, które nie dotrą do banku do 27-10-2015 będą zwracane do poprawki.

 • 10. Dni Oszczędzania Energii (DOE)

  10 doe logo mStowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju wraz z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska organizuje 10. Dni Oszczędzania Energii (DOE) pod nazwą „Projektowanie budynków niskoenergetycznych: efektywność energetyczna, ekonomia, mikroklimat" w dniach 21-22 października 2014r. we Wrocławiu.

  Celem konferencji jest propagowanie nowych trendów w budownictwie zmierzające do ograniczenia zużycia energii, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

  Pierwszy dzień konferencji poruszy zagadnienia związane ze źródłami finansowania budynków energooszczędnych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym w ramach RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW, POLSEF i programów bankowych.

  W drugim dniu 10 Dni Oszczędzania Energii zorganizowane będzie szkolenie dla architektów i inżynierów budownictwa, audytorów energetycznych pt:„Projektowanie budynków energooszczędnych wg aktualnych wymagań prawnych”. 

  Więcej na stronie www.cieplej.pl

 • Studia podyplomowe

    W odpowiedzi na liczne zapytania Audytoenerg informuje, że obecnie jedyną na Śląsku instytucją organizującą studia podyplomowe z zakresu audytingu energetycznego jest Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Dotychczasowy lider w tej dziedzinie - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, po zorganizowaniu 9 edycji i wykształceniu kilkuset audytorów zaprzestał działalności w tym kierunku.
  Poniżej krótka informacja o studiach i link do strony organizatorów.

   

  AUDYTING I CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW W PRAKTYCE

  I EDYCJA

   Celem studiów jest przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącego całość techniczno-użytkową  z uwzględnieniem zagadnień z obszaru termowizji, a także wykonywania audytów energetycznych oraz remontowych.

   

  Zajęcia prowadzą audytorzy energetyczni Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz weryfikatorzy audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego – specjaliści z Zakładu oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

   

 • I Konferencja "Oszczędzanie energii najlepszą inwestycją XXI wieku"

  Otwarcie konferencji24.10.2009 r. odbyła się I Konferencja szkoleniowa zorganizowana w Śląskim Zamku Sztuki i Pzedsiębiorczości w Cieszynie pod nazwą: "Oszczędzanie energii najlepszą inwestycją XXI wieku".

 • CERTO program do świadectw energetycznych

  Program CERTO do świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikatów energetycznych) i certo 2014m to programy przeznaczone do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynku oraz do sporządzania charakterystyki energetycznej a także do wyznaczania projektowanej mocy cieplnej dla:

  • budynków mieszkalnych (np.: domy jednorodzinne, bloki mieszkalne)
  • budynków niemieszkalnych (np.: budynki użyteczności publiczej, szkoły, szpitale, biura itp.)
  • lokali mieszkalnych
  • części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
  • budynków produkcyjnych, hal, budynków handlowych wyposażonych w chłodnie i mroźnie
  • wszystkich budynków klimatyzowanch.

  ----Sposób zamawiania programu CERTO----

 • CERTO - szkolenie w Cieszynie 24.10.2009 r.

  Firma AUDYTOENERG ma przyjemność zaprosić w dniu 24.10.2009 r. (sobota) o godz. 1100 w Oranżerii Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości

  w Cieszynie ul. Zamkowa 3 , na I Konferencję Szkoleniową z cyklu:

   

   

   

  Oszczędzanie energii najlepszą inwestycją XXI wieku

   

   

  Program konferencji:

   


   

  1. Innowacyjna technologia Polytech jako systemowe rozwiązania izolacji przegród poziomych i pionowych

   

  1100– 1130

   

  - prelegent Brunon Kieloch - współwłaściciel firmy Tech Service Polska z Czechowic-Dziedzic

   


   

  2. Wykorzystanie programu CERTO w praktyce architekta, projektanta, audytora, certyfikatora, zarządcy nieruchomości, dewelopera i przedsiębiorcy.

   

  1130 – 1315

   

  - prelegent -Maciej Mierzejewski firma Audytoenerg z Cieszyna – przedstawiciel Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska

   


   

  3. Przerwa - kawa, herbata, poczęstunek, rozdanie materiałów szkoleniowych

   

  1315 - 1330

   

  4. Czy zawsze jest potrzebne świadectwo energetyczne przy odbiorze budynku?

   


   

  - prelegent - Jan Smolarz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

   

  1330 - 1400

   

   

  Sponsorzy i współorganizatorzy Konferencji:

   

   


  Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom Konferencji:

   

  • Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu w dniu 24.10.2009

    

  • Materiały szkoleniowe i promocyjne w tym płytę CD z pełną wersją programu CERTO

    

  • Zakup programu CERO po preferencyjnych cenach do 7 dni od daty Konferencji.

    

   

   

  Uwaga: z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązuje konieczność pisemnego, osobistego lub telefonicznego zgłoszenia uczestnictwa w konferencji u organizatora:

   


  Więcej w: Program Konferencji i Szkolenia (wersja pdf)

   

   

  Na stronie do pobrania: formularz zgłoszeniowy

  AUDYTOENERG Maciej Mierzejewski
  43-400 Cieszyn, ul. 3-go Maja 18
  tel. 0-602-231-141
  e-mail: mm@audytoenerg.pl    www.audytoenerg.pl

Dodatkowe informacje