NFOŚiGW od 01-01-2019 roku wstrzymał przyjmowanie wniosków do Programu Czyste Powietrze. Od tego czasu istnieje możliwość zarejestrowania się w Portalu Beneficjenta WFOSiGW, ale nie można pobrać wniosku. Nie można również wysłać wcześniej pobranego wniosku. Można przypuszczać, że formularz wniosku ulegnie zmianie i trzeba go będzie pobrać ponownie po odblokowaniu Portalu.

Dopiero w dniu 21-01-2019 roku nabór wniosków został wznowiony. Portal beneficjenta WFOŚIGW w Katowicach działa pod tym samym adresem:

https://portal.wfosigw.katowice.pl/

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu można pobrać interaktywny wniosek do programu Czyste Powietrze (formularz w pliku pdf). Uwaga od dzisiaj obowiązuje nowy wzór formularza o symbolu 3.0.0. Potencjalni beneficjenci, którzy pobrali wcześniej wnioski i nie zdążyli ich wysłać przed 01-01-2019 r. powinni pobrać go jeszcze raz i wypełnić od nowa.

Zauważone zmiany w pliku wniosku w wersji 3.0.0. w stosunku do poprzednich:

  • plik wniosku jest ponad dwa razy większy i zajmuje 6 MB,
  • w części 2.2. Uproszczona analiza energetyczna w tabeli 5) Docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące istnieje możliwość wpisania kilku tego samego rodzaju przegród o różnych parametrach,
  • w części C. MIESIĘCZNY ŚREDNI DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM jest więcej pól opisujących poszczególnych członków gospodarstwa domowego co powinno ułatwić wypełnienie wniosku osobom mającym dochody z kilku źródeł. 
  • przy podawaniu dochodu, w zależności od tego kiedy składamy wniosek, musimy dostarczyć PIT z roku przedostatniego, jeśli wniosek złożymy do 30 kwietnia (obecnie będzie to 2017),  czy ostatniego (obecnie będzie to 2018), jeśli złożymy wniosek w dniu 1 maja lub później. W polu 196 po odznaczeniu że Wnioskodawca jest "Podatnikiem" pojawia się okienko z podpowiedzią informującą o tej kwestii.
  • w polu 213 formularz automatycznie wyliczy nam Intensywność dofinansowania dotacyjnego, uwzględniając najnowsze zmiany czyli np. dla Wnioskodawców mających sumę dochodów (razem z innymi członkami gospodarstwa domowego) wynoszącą 85 000 zł będzie to 18%, a powyżej 125 529 zł/rok pokaże 0%. Przed 01-01-2019 w obu przypadkach byłoby  30%. Pozostałe koszty przeznaczone na termomodernizację, na które nie otrzymano dotacji można odliczyć od podstawy opodatkowania przy rozliczeniach rocznych z urzędem skarbowym.

Dodatkowe informacje