NFOŚiGW od 01-01-2019 roku wstrzymał przyjmowanie wniosków do Programu Czyste Powietrze. Od tego czasu istnieje możliwość zarejestrowania się w Portalu Beneficjenta WFOSiGW, ale nie można pobrać wniosku. Nie można również wysłać wcześniej pobranego wniosku. Można przypuszczać, że formularz wniosku ulegnie zmianie i trzeba go będzie pobrać ponownie po odblokowaniu Portalu.

Dopiero w dniu 21-01-2019 roku nabór wniosków został wznowiony. Portal beneficjenta WFOŚIGW w Katowicach działa pod tym samym adresem:

https://portal.wfosigw.katowice.pl/

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu można pobrać interaktywny wniosek do programu Czyste Powietrze (formularz w pliku pdf). Uwaga od dzisiaj obowiązuje nowy wzór formularza o symbolu 3.0.0. Potencjalni beneficjenci, którzy pobrali wcześniej wnioski i nie zdążyli ich wysłać przed 01-01-2019 r. powinni pobrać go jeszcze raz i wypełnić od nowa.

Zauważone zmiany w pliku wniosku w wersji 3.0.0. w stosunku do poprzednich:

  • plik wniosku jest ponad dwa razy większy i zajmuje 6 MB,
  • w części 2.2. Uproszczona analiza energetyczna w tabeli 5) Docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące istnieje możliwość wpisania kilku tego samego rodzaju przegród o różnych parametrach,
  • w części C. MIESIĘCZNY ŚREDNI DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM jest więcej pól opisujących poszczególnych członków gospodarstwa domowego co powinno ułatwić wypełnienie wniosku osobom mającym dochody z kilku źródeł. 

Dodatkowe informacje