Audyt efektywności energetycznej 2017

Długo oczekiwane nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii obowiązuje od 16-10-2017 r. opublikowano 13 października. Rozporządzenie to kończy dwutygodniowy okres "dziury w przepisach" spowodowanej utratą mocy poprzedniego rozporządzenia w dniu 02-10-2017 r. Najważniejsze zmiany:

 

  1. Nowa karta audytu w Załaczniku nr 3 jest dostosowana do Ustawy z 20 maja 2016 roku; usunięto rubrykę dotyczącą szacowanej redukcji emisji CO2. Dziwi jednak brak rubryki: "Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej". Zamiast niej jest natomiast: "Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej)"
  2. Najistotniejsza zmiana polega na liczeniu oszczędności w odniesieniu do energii finalnej a nie pierwotnej.
  3. Zmianie ulega katalog przedsięwzięć, dla których audyt może być przeprowadzony metodą uproszczoną (Załącznik nr 1). Usunięto z niego wymianę urządzeń IT oraz "Racjonalne użytkowanie energii w mieszkalnych budynkach pasywnych". Określono również dokładniej sposób liczenia oszczędności i moc wymienianych silników elektrycznych (od 0,75 kW do 375 kW).
  4. W paragrafach 9,10 i 11 rozporządzenie określa zasady wyrywkowej weryfikacji audytu.
  5. W & 12 określono procentowego udziału ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej w rozbiciu na różne źródła energii. Istotna jest również zmiana wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (Tabela 1 w Załączniku nr 4) dla: Energii elektryczna z produkcji mieszanej - wel = 2,5 (poprzednio 3,0). Nie jest to zgodne z aktualnymi wartościami umieszczonymi w rozporządzeniu dotyczącemu sposobowi wykonywania charakterystyk energetycznych budynków. Te same wartości (w=0,0) występują w obu dokumentach przy energii słonecznej dotyczącej kolektorów termicznych i ogniw fotowoltaicznych.

Mimo braku vacatio legis Minister zostawił furtkę dla już rozpoczętych prac audytorskich w postaci & 15 o treści: "...Do audytów zleconych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe..."

Pełna wersja Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

 

 

Dodatkowe informacje