Na stronie URE zamieszczona została informacja z załączonym wzorem pisma powiadamiającego o przeprowadzeniu obowiązkowego audytu energetycznego. W zawiadomieniu należy podać m.in. nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt i wymienić wszystkie proponowane przedsięwzięcia z podaniem okresu uzyskiwania oszczędności  oraz średnioroczne oszczędności energii finalnej w toe (tonach oleju ekwiwalentnego). Treść informacji:

 

"W związku z pojawiającymi się ze strony przedsiębiorców pytaniami, dotyczącymi sposobu realizacji obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa (art. 38 ust. 1 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej - Dz. U. z 2016 r. poz. 831), poniżej załączamy przykładowy wzór przedmiotowego zawiadomienia przygotowany w formie pliku edytowalnego, w celu zapewnienia porównywalności przedstawianych Prezesowi URE danych.

Zawiadomienie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu."

Wzór zawiadomienia o audycie:  adobereader  word

Jeśli Twoja firma znajduje się w województwie śląskim i chcesz dowiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić taki audyt energetyczny zadzwoń: 602-231-141

Dodatkowe informacje