Filtr
 • CERTO2014 - jak zamawiać ?

  Aby użytkować pełną wersję programu CERTO2014 należy wykonać 6 prostych kroków opisanych w poniższej tabeli:

 • Śląskie Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych - wypis z KRS

  Dane z wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Informacje o podmiocie

  Numer KRS 0000338079
  REGON
  NIP  
  Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
  Aktualna Nazwa ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CERTYFIKATORÓW I AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH
  Forma Prawna STOWARZYSZENIE
  Województwo ŚLĄSKIE
  Powiat M. BIELSKO-BIAŁA
  Gmina M. BIELSKO-BIAŁA
  Miejscowość BIELSKO-BIAŁA
  Ulica KOLISTA
  Nr domu 105N
  Nr lokalu 1
  Kod pocztowy 43-300
  Poczta BIELSKO-BIAŁA
  Adres strony internetowy:
  Adres poczty elektronicznej
  Data wpisu do rejestru przedsiebiorców
  Data wpisu do rejestru stowarzyszeń 2009-09-25
  Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców
  Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
  Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
  Status OPP
  Data przyznania statusu OPP
  Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
  Sposób reprezentacji 1. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
  2. DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, W TYM W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH LUB SĄDOWYCH, UPRAWNIONY JEST DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU LUB INNA OSOBA PISEMNIE UPOWAŻNIONA PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA, W ZAKRESIE I OKRESIE OKREŚLONYM W UPOWAŻNIENIU.
  3. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA WYMAGANY JEST PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU LUB ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO I SKARBNIKA ODDZIAŁU.
  4. DO REPREZENTOWANIA ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA, W TYM W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH LUB SĄDOWYCH, UPRAWNIONY JEST DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU LUB INNA OSOBA PISEMNIE UPOWAŻNIONA PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU LUB ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, W ZAKRESIE I OKRESIE OKREŚLONYM W UPOWAŻNIENIU.
  Data zawieszenia działalności
  Data wznowienia działalności
  Informacje o upadłości  
  Nazwa organu wydającego akt prawny  
  Sygnatura aktu prawnego  
  Data wydania aktu prawnego
  Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego  
  Data zakończenia postępowania upadłościowego
  Sposób zakończenia postępowania upadłościowego  
  Członkowie reprezentacji
  Nazwisko lub Nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
  HADUCH   MONIKA ANNA PREZES ZARZĄDU
  GAWEŁ   SEBASTIAN   WICEPREZES ZARZĄDU
  CIEŚLAR   BARBARA   SKARBNIK ZARZĄDU
  MACIEJEWSKA   LILIANA   SEKRETARZ ZARZĄDU
  WOSZCZYNA   KRZYSZTOF   CZŁONEK ZARZĄDU

  Brak danych o likwidatorach podmiotu

  stan danych na dzień: 2010-01-04  

 • Strona www ŚSCiAE

  Z przyjemnością informujemy, że śląskie Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych ma już swoją stronę www.ssciae.pl (od 2010 r link nieaktywny). Znajdziecie w niej podstawowe informacje o stowarzyszeniu, dane kontaktowe Zarządu, statut i deklarację członkowską.