Szkolenia audytorów

Zarządzanie energią ISO 50001

Zarządzanie energią – system oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 50001:2011

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy dotyczącej określania i oceny procesów, czynności i urządzeń w których zużywana jest energia, sposobów optymalizacji zużycia i planowania ograniczeń wydatków na media energetyczne bez obniżania standardów prowadzenia działalności.

Profil uczestnika: Osoby zajmujące się rozliczaniem zużycia energii, planowaniem i nadzorowaniem inwestycji i bieżących konserwacji i napraw maszyn i urządzeń, osoby zarządzające techniczną stroną firmy; audytorzy energetyczni.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Program szkolenia:
1. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii
2. DYREKTYWA 2012/27/WE z dnia 25 października 2012 w sprawie efektywności energetycznej i związane z tymi dokumentami wymagania prawne w Polsce, m.in.:

  • Prawo Budowlane
  • Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa o efektywności energetycznej

3. Ocena użytkowania i zużycia energii:

  • Audyt energetyczny
  • Przegląd energetyczny
  • System zarządzania energią
  • Ocena efektywności energetycznej

4. Identyfikacja i ocena poziomu bazowego i obszaru, gdzie możliwe jest ograniczenie zużycia energii.
5. Planowanie działań związanych z ograniczaniem zużycia energii i obniżeniem wydatków na media energetyczne. Ocena efektów podjętych działań.
6. Podnoszenie świadomości użytkowników maszyn i urządzeń. Planowanie i realizacja szkoleń i ich wpływ na efektywne zarządzanie energią.
7. Monitorowanie i pomiary w zakresie użytkowania energii.
8. Zgodność z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami.
9. Certyfikacja systemu zarządzania energią na zgodność z ISO 50001.
10. Podsumowanie szkolenia.

Koszty szkolenia: ustalane indywidualnie, w zależności od miejsca i ilości uczestników.

Miejsce: Katowice budynek Goeppert-Mayer, ul. Konduktorska 33 lub miejsce wskazane przez zleceniodawcę.

Kontakt do organizatora:  Kontakt

Dodatkowe informacje