OFERTA NA WYKONANIE POMIARÓW TERMOGRAFICZNCH

 • Drukuj
 1. Cel pomiarów:

 • diagnostyka prewencyjna – wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych pochodzących od instalacji elektrycznych, oświetleniowych i grzewczych,

 • racjonalizacja napraw i remontów

  • szybkie i precyzyjne przeglądy instalacji,

  • wskazanie elementów zużytych i stwarzających zagrożenie (np. silniki, łożyska, elementy rozdzielni elektrycznych, przewody spalinowe, wentylacja i klimatyzacja,

  • prognozowanie okresu trwałości urządzeń,

 • ocena cieplna budynku przed i po termomodernizacji,

  • znajdywanie mostków cieplnych,

  • wykrywanie nieszczelności,

  • lokalizacja zawilgoceń i wycieków,

 • ocena jakości wykonanych prac remontowych i budowlanych.

 1. Opis wykonywanych pomiarów:

 • wykonanie pomiarów termowizyjnych w podczerwieni (termogramów) przy pomocy nowoczesnych kamer o wysokiej rozdzielczości: FLIR T425 lub FLIR P660,

   

 • wykonanie zdjęcia obiektu (w paśmie widzialnym) nałożonych na termogram,

 • opracowanie i interpretacja wyników pomiarów,

 • przygotowanie sprawozdania w formie wydruku i pliku PDF na płycie CD,

 • możliwość dostarczenia wyników wraz ze specjalnym oprogramowaniem do diagnostyki termograficznej, z możliwością wykorzystania funkcji dostępnych w kamerze np. Zmiana zakresu pomiarowego, wyszukiwanie punktów przekraczających zadaną temperaturę itp,

 • wydrukowanie sprawozdania w postaci pisemnego raportu z pomiarów ze wszystkimi zdjęciami i termogramami w kolorze,

 • zalecenia działań profilaktycznych lub termomodernizacyjnych.

 1. Zakres raportu (opracowania wyników):

 • wszystkie zdjęcia i termogramy w postaci cyfrowej i wydruku,

 • opisy wszystkich termogramów,

 • załączony program pozwala na obróbkę pojedynczych termogramów jak w kamerze bez potrzeby posiadania tej kamery,

 • możliwość wydruku całego lub części raportu, jako dokumentu dla pracownika obsługi czy ekipy remontowej.

 1. Niezbędne warunki pomiarowe

 • możliwość rozpoczęcia pomiarów w wyznaczonych i uzgodnionych terminach,

 • przy pomiarach zewnętrznych: dobra widoczność bez opadów lub mgły.

 1. Szacunkowy koszt pomiarów.

Pomiar do 6 godzin, w ciągu 1 dnia, wykonany jedną kamerą wraz z pełną dokumentacją zdjęciową (do 100 termogramów), oprogramowaniem diagnostycznym, materiałami eksploatacyjnymi, opracowaniem wyników pomiarów w postaci sprawozdania, wyceniona jest na kwotę 2850,- zł brutto.

W zależności od rzeczywistego zakresu, szczegółowości analiz oraz częstotliwości prac ceny są ustalane indywidualnie.