Ustawa o efektywności energetycznej już działa!

2013 to pierwszy rok praktycznego funkcjonowania ustawy o efektywności energetycznej.  Nowelizacja  usuwająca zapis o wymogach formalnych odnośnie osób sporządzajacych audyty efektywności energetycznej (deregulacja zawodu audytora efektywności energetycznej) została ogłoszona w dniu 27-12-2013 r. w Dz.U. z 2012 pod poz .1397 i wejdzie w życie 10-01-2013 r. 

Równocześnie Prezesa URE ogłosił w dniu 31-12-2012 r. pierwszy przetarg  na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (tzw. "białe certyfikaty"). Ponieważ formalnie oferta przetargowa musi zawierać audyt efektywności energetycznej podpisany przez audytora, który ma prawo działać dopiero po 10 stycznia 2013 r. zostaje bardzo mało czasu do 30 stycznia br na sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.  Taki audyt, po podanej dacie można zamówić tutaj.

Tekst noweli ustawy z komentarzem AudytoEnerg

Dodatkowe informacje