Filtr
  • Aterm 2020 już dostępny!

    Jest już możliwość pobrania programu Aterm2020 wersja 1.0.0.0, do audytów zgodny częściowo ze znowelizowaną Ustawa Termomodernizacyjną. Wersja ta umożliwia sporządzanie audytów energetycznych zgodnie z podstawowym zakresem Ustawy Termomodernizacyjnej z 2020 r., tj. bez fotowoltaiki i wzmocnienia wielkiej płyty. Rozszerzenia te pojawią się w programie na drodze automatycznych aktualizacji w najbliższych tygodniach. Wtedy też, do korzystania z kompletnej wersji Aterm 2020 konieczne będzie nabycie rozszerzenia licencji. Do tego czasu program działa na kluczach licencyjnych Aterm 2015.Program współpracuje z CERTO 2015 wersja 1.3.6.1. Obydwa programy pobierają się automatycznie przy uruchamianiu zainstalowanego wcześniej odpowiednio programu CERTO2015 i programu Aterm2015.

Dodatkowe informacje