Filtr
  • Audyt termomodernizacyjny 2015

    Przed kilkoma godzinami w Dz.U. 2015 pod pozycją 1606 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

     Tu do pobrania nowe rozporządzenie z zaznaczonymi zmianami.

    Zmianie uległa karta audytu termomodernizacyjnego oraz karta audytu remontowego oraz kilak wzorów i objaśnień. Pozornie to tylko kosmetyczne poprawki ewidentnych błędów poprzedniego rozporządzenia oraz uwzględnienie istnienia  nowego rozporządzenia dotyczącego wykonywania świadectw. Jednak wszystkich programistów i autorów programów obliczających i drukujących raport z audytu czeka wytężona praca nad aktualizacjami, bo nowe zasady sporządzania audytu zaczną obowiązywać już od 28-10-2015 r.!

    Dla audytorów najważniejszy jest w tej chwili zapis z przedostatniego paragrafu:"... § 2. Do audytu, który został złożony w banku kredytującym wraz z wnioskiem o przyznanie premii przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe..." Wynika z tego, że audyty sporządzone wg dotychczasowego rozporządzenia, które nie dotrą do banku do 27-10-2015 będą zwracane do poprawki.

Dodatkowe informacje