Filtr
  • Nowości z AE - 3/2013


    Nowości z AE - 3/2013
    Dobry audyt energetyczny to audyt zweryfikowany pozytywnie Na skróty
    AudytoEnerg organizuje w Katowicach dniu 06.03.2013 r. (środa) sympozjum szkoleniowe: Dobry audyt energetyczny to audyt zweryfikowany pozytywnie.
    To drugie takie spotkanie na Śląsku! Na poprzednim zabrakło miejsc. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy niezbędnej do wykonywania audytów energetycznych i zapoznanie słuchaczy ze sposobami unikania błędów pojawiających się przy ich sporządzaniu. Największą wartością tego szkolenia są osoby głównych prelegentów. Firmia AudytoEnerg pozyskała jako wykładowców wybitnych fachowców zajmujących się na codzień weryfikowaniem audytów dla BGK i WFOŚiGW:
    Marek Adamus - weryfikator, specjalista w Zespole Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
    Marek Bieniecki - weryfikator BGK, Z-ca Kierownika Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.
    Mariusz Ćwięczek - weryfikator BGK, specjalista w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.
    Tomasz Makowski - specjalista z Centrali BGK w Warszawie.
    Formularza zgłoszeniowy na sympozjum w formacie pdf (do wypełnienia ręcznego i zeskanowania)
    Formularza zgłoszeniowy na sympozjum w formacie doc (do wypisania na komputerze np. w Wordzie)
    link do Programu Sympozjum
    Czytaj więcej...
    Maciej Mierzejewski
    www.AudytoEnerg.pl
    Strona Główna
    Dobry audyt energetyczny to audyt zweryfikowany pozytywnie
    Opis programu CERTO
    Komunikat BGK
    Sonda - Czego brakuje w programach do audytów? - zagłosuj i sprawdź wyniki
    Katowice 29.01.2013 - reportaż ze spotkania audytorów z weryfikatorami

    Komunikatu BGK z 21.01.2013 r. o braku środków.

    Na www.AudytoEnerg.pl można zapoznać się z tekstem komunikatu BGK z 21.01.2013 r. informującym o braku środków w Funduszu Termomodernizacyjnym i Remontowym Czytaj więcej...

    Goeppert-Mayer nowoczesny niskoenergetyczny biurowiec w Katowicach

    Jedyny taki budynek w Europie kontynentalnej  • Informacja z BGK 22-01-2013

    Komunikat z 22 stycznia 2013 r.

    Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie art. 16 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz 1459 z późn zm.), informuje o braku wolnych środków na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitu dla premii termomodernizacyjnej.

    W związku z powyższym od 23 stycznia 2013 roku banki kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o premie termomodernizacyjne. Wznowienie przyjmowania wniosków nastąpi po ustaniu okresowego braku wolnych środków.

    Ponadto informujemy, iż wnioski pozostawione bez rozpatrzenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych środków na rachunku Funduszu w ramach limitu premii termomodernizacyjnej.

    Wnioski o udzielenie premii remontowej i kompensacyjnej rozpatrywane są na dotychczasowych zasadach.

    Informujemy także, że zgodnie z planem finansowym Funduszu środki na zasilenie FTiR zapisane w ustawie budżetowej na rok 2013 w kwocie 20 mln zł z przeznaczone zostaną na premie kompensacyjne

    Wytworzone przez: Przemysław Osuch 22.01.2013

     

    Link do strony BGK z komunikatem

    Z telefonicznej rozmowy AudytoEnerg z przedstawicielem BGK wynika, że nie oznacza to zamknięcia funduszu. Jeśli pojawią się nowe środki, BGK wznowi przyjmowanie wniosków. Zostanie to ogłoszone w kolejnym komunikacie na stronie BGK

  • Sympozjum dla audytorów: Dobry audyt energetyczny to audyt zweryfikowany pozytywnie

    Niskoenergetyczny budynek Goeppert-Mayer

    Firma Audytoenerg organizuje 06 marca 2013 roku pierwsze na Śląsku sympozjum dla audytorów energetycznych pod nazwą:

    "Dobry audyt energetyczny to audyt zweryfikowany pozytywnie"

    Lokalizacja: sala konferencyjna GPP (nr 8,9), Katowice, ul. Konduktorska 39A Ip. (dokładna lokalizacja na planie Katowic)

  • Jak było 29-01-2013 w Katowicach?

    Sala konferencyjna Katowice 2013-01-29   Zainteresowanie spotkaniem audytorów energetycznych z weryfikatorami ich audytów, w ramach sympozjum szkoleniowego p.t. „Dobry audyt energetyczny to audyt zweryfikowany pozytywnie”, które odbyło się w Katowicach w dniu 29-01-2013 roku, przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów.  Łącznie z prelegentami sala konferencyjna Górnośląskiego Parku Przemysłowego gościła w ten wietrzny i mroźno-deszczowy dzień prawie 40 osób. Przybyli audytorzy z Białegostoku, Gdyni, Bydgoszczy, Świdnicy, Radomia, Konina i oczywiście najwięcej ze Śląska i Małopolski. Niestety ponad dwudziestoosobowa grupa, ze względu na założenie zapewnienia kameralności spotkania,  została umieszczona na liście rezerwowej. Dla nich specjalnie zostanie zorganizowane następne sympozjum w dniu 06-03-2013 r.

Dodatkowe informacje