Filtr
 • Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynku

  Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opracował:

   PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ
  BUDYNKÓW.

  Dokument ten jest obecnie poddawany kosultacjom społecznym. Ogólnie zakłada zwiększenie wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków w stosunku do projektantów, osób wykonujących charakterystyki energetyczne, zarządców i pośredników nieruchomości. Z jednej strony  wymusi to usługi certyfikacji energetycznej na rynku wtórnym nieruchomości, z drugiej spowoduje jednak wyższe wymogi dotyczące   samych certyfikatorów. Centralny rejestr osób wykonujących tego typu usługi ma być rozszerzony o osoby wykonujące świadectwa energetyczne na podstawie uprawnień budowlanych (dotychczas nie objęte rejestrem). Centralny rejestr świadectw energetycznych będzie zawierał najprawdopodobniej nie tylko dane z certfikatu, ale również dane na podstawie, których sporządzono świadectwo. Efektem pracy certyfikatora ma byc również podanie szacunkowych kosztów zalecanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zaczyna w ten sposób zanikać różnica między certyfikatorem a audytorem energetycznym!

  Dla zainteresowanych przebiegiem prac legislacyjnych podaję bezpośredni link do strony ze skanami oryginałów dokumentów:

  >>>link nieaktualny<<<

  radzę jedna zapoznać się z najważniejszym dokumentem, który Audytonerg przygotował w formacie pdf :

  PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Dodatkowe informacje