Filtr
 • Szkolenie dla audytorów: DOBRY AUDUT TO AUDYT ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE!

  Firma Audytoenerg organizuje 29 stycznia 2013 roku pierwsze na Śląsku szkolenie dla audytorów energetycznych pod nazwą:

  "Dobry audyt energetyczny to audyt zweryfikowany pozytywnie"

  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy niezbędnej do wykonywania audytów energetycznych i zapoznanie słuchaczy ze sposobami unikania błędów pojawiających się przy ich sporządzaniu.

  Największą wartością tego szkolenia są osoby prelegentów.

  Firmia AudytoEnerg pozyskała jako wykładowców wybitnych fachowców zajmujących się na codzień weryfikowaniem audytów dla BGK i WFOŚiGW:

Dodatkowe informacje