Filtr
  • Ustawa EE już obowiązuje !

    Ustawa o efektywności energetycznej  z dnia 15.04.2011 r. obowiązuje już od 11.08.2011 r. Jak zwykle brakuje jednak przepisów wykonawczych. Ze źródeł dobrze poinformowanych AudytoEnerg otrzymał informacje o terminie wydania odpowiednich rozporządzeń: na koniec września br. mają ukazać się ich pełne projekty. Podpisanie przez Ministra Gospodarki (ciekawe kto nim będzie?) ma nastąpić w grudniu 2011 r. Tylko na www.AudytoEnerg.pl można zapoznać się z projektem rozporządzenia o audytach efektywności energetycznej i pozostałymi projektami: o "białych" certyfikatach, o przetargach i o zakresie szkolenia oraz egzaminach na audytora EE.  Wiadomo już, że część z nich ulegnie zmianom. Przykładowo  rozporządzenia o audytach zostanie rozszerzony o sposób obliczeń efektów modernizacji źródeł energii i sieci przesyłowych.

Dodatkowe informacje