Filtr
 • III spotkanie Śląskiego Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych 24-09-2010 r.

  W dniu 24.09.2010 r. w siedzibie Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej odbyło się seminarium ”Świadectwa Energetyczne w Polsce i Republice Czeskiej – Możliwości współpracy transgranicznej”,

  prezentacja_certo był to równiez temat prelekcji wygłoszonej przez niżej podpisanego. Zostały w niej przedstawione aktualne uwarunkowania techniczno prawne stosowania w Republice Czeskiej świadectw charakterystyki energetycznej budynków czyli  Průkaz energetické náročnosti budovy oraz innych audytów energetycznych.

  Świadectwo Charakterystyk Energetycznej w Czechach Pokazano przykład czeskiego świadectwa i podano niektóre różnice w metodologii jego wykonania w stosunku do polskch przepisów. Dodatkową prezentacją był pokaz najnowszych możliwości programu CERTO  w zakresie tzw. optymalizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w myśl hasła: "Program CERTO narzędziem dla doradców energetycznych".

  certo_mTwórca programu CERTO - Dolnosląska Agencja Energii i Środowiska zainicjowała w tym dniu specjalna promocję na zakup programów ich autorstwa: CERTO, Aterm, Rema, Gapi. Wyłącznie dla członków ŚSCiAE. Promocja trwa tylko do 08.10.2010 r !

   Prezes SSCiAE Monika HaduchDrugą prelegentka była Monika Haduch - Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Przybyła z ciekawą prezentacją: "Audytor Efektywności Energetycznej" ukazującą złożoną problematykę projektu Ustawy o Efektywności Energetycznej.

  Ostatnim punktem spotkania była swobodna dyskusja na różne tematy bieżące interesujące członków ŚSCiAE. Pani Prezes ponformował, że następne spotkanie w formie walnego zgromadzenia członków zostanie zorganizowane w grudniu na Ślasku. Termin i miejsce spotkania zostanie podane mailowo do wszystkich zainteresowanych.

  przerwa_m

  Maciej Mierzejewski

 • Nowelizacja Dyrektywy

  Dnia 18.06.2010 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazał się pełny tekst nowej Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, będącej przekształceniem Dyrektywy 2002/91/WE. 
   
  Tym razem ustawodawca zadbał o jasność niektórych zapisów:

  •Wszystkie budynki wybudowane po 31 grudnia 2020 r. będą musiały spełniać wysokie standardy energooszczędności i być zasilane w dużej mierze przez energię odnawialną  (budynki użyteczności publicznej do 31 grudnia 2018).Alternatywne rozwiązania takie jak zdecentralizowane systemy dostaw energii, systemy centralnego ogrzewania i chłodzenia będą musiały zostać wzięte pod uwagę dla wszystkich nowo wznoszonych budowli.
  •Świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla budynków (lub modułów budynków) wznoszonych, sprzedawanych bądź wynajmowanych. Państwa członkowskie będą teraz musiały wymagać, aby przy okazji wznoszenia, sprzedaży lub wynajmu budynków lub modułów budynków świadectwo charakterystyki energetycznej lub jego kopię przedstawiano ewentualnemu nowemu najemcy lub kupującemu i przekazywano ją kupującemu lub nowemu najemcy.
  •Wskaźnik charakterystyki energetycznej podany na świadectwie będzie musiał być umieszczany w ogłoszeniach o sprzedaży i wynajmie.
  •Świadectwa charakterystyki energetycznej staną się bardziej użyteczne ponieważ zawierać będą przydatne wskazówki dotyczące możliwości poprawy efektywności energetycznej.
  •Państwa Członkowskie muszą również ustanowić niezależny system kontroli świadectw  i wprowadzić kary za nieprzestrzeganie przepisów.
  •Powstaje obowiązek prowadzenia przez Państwo publicznej bazy danych ekspertów mających akredytację i wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej oraz akredytowanych spółek wykonujących taką usługę.
  •Rola sektora publicznego jako dającego przykład innym jest jeszcze bardziej podkreślana poprzez wyższe wymagania dotyczące wystawiania i eksponowania świadectw dla budynków należących do władz publicznych i przez wcześniejszy termin przekształcenia ich w budynki o niskim zapotrzebowaniu na energię (w 2018 r.).

  Dyrektywa wchodzi w życie 20 dni po jej opublikowaniu, czyli 7 lipca 2010r. Czekamy zatem z niecierpliwością na reakcje Ministerstwa Infrastruktury.

Dodatkowe informacje