Filtr
 • CERTO2014 - jak zamawiać ?

  Aby użytkować pełną wersję programu CERTO2014 należy wykonać 6 prostych kroków opisanych w poniższej tabeli:

 • Ocena energetyczna budynków

  Ocena energetyczna budynków dla audytorów, projektantów, zarzaców i certyfikatorówOCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW to obowiązkowa pozycja dla każdego certyfikatora, audytora, projektanta i zarządcy nieruchomości. Te prawie 1300 stron przepisów i komentarzy w poręcznej formie (okładka skoroszytu B5), jest co kwartał aktualizowana (wymienne kartki)!
  Jeśli masz wątpliwości co powie Urząd nadzoru Budowlanego przy odbiorze Twojego świadectwa energetycznego (certyfikatu) budynku koniecznie zapoznaj się z komentarzami mgr inż. Wiesława Bocheńczyka - głównego redaktora tej pozycji i jednocześnie członka Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, byłego szefa Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB i Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, rzeczoznawca branżowego i praktyka z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej.  OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

  Dostosowanie projektów budynków oraz istniejacych nieruchomości do wymagań najnowszych przepisów Prawa Budowlanego, Warunków technicznych 2008 i Rozporzadzeń MI wynikajacych z unijnej Dyrektywy 2002/91/WE
  W publikacji znajdziesz m.in.:

  • Omówienie postanowień nowelizacji PB rozszerzającej obowiązek wystawiania świadectw energetycznych także w przypadku wynajmu budynku i lokalu
  • Porady dotyczące zmienionego zakresu i formy audytu energetycznego, który zaczął obowiązywać od dnia 19 marca 2009 r.
  • Informacje na temat zmian obowiązkowych procedur podczas wykonywania przeglądów i kontroli efektywności energetycznej kotłów grzewczych (Dz.U. nr 191, poz. 1373)
  • Wskazówki związane z zaostrzonymi zasadami kontroli instalacji zgodnie z wytycznymi MI zawartymi w rozporządzeniu z 6 listopada 2008r.
  • Opinie o najnowszych wymaganiach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW to prestiżowa pozycja w Twoim biurze, mały format A5, ale ok. 1296 str., cena 369 zł brutto za dzieło bazowe w oprawie segregatorowej, płatne przelewem po otrzymaniu przesyłki (cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki)

   


  Aktualizacje: w przeciętnej cenie 152,50 zł netto i objętości 200 stron (w zależności od obszerności poruszanej tematyki lub zmian w otoczeniu prawnym) ukazują się co 3 miesiące.

  Sposób zamawiania:
  - pobrać i wypełnić  formularz zamówienia,
  - wysłać formularz na podany adres lub fax,
  - odebrać od kuriera przesyłkę,
  - dokonać wpłaty na podane konto.

  Do pobrania (pliki pdf):
  - formularz zamówienia
  - spis treści

 • Śląskie Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych - wypis z KRS

  Dane z wyszukiwarki podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

  Informacje o podmiocie

  Numer KRS 0000338079
  REGON
  NIP  
  Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ
  Aktualna Nazwa ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CERTYFIKATORÓW I AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH
  Forma Prawna STOWARZYSZENIE
  Województwo ŚLĄSKIE
  Powiat M. BIELSKO-BIAŁA
  Gmina M. BIELSKO-BIAŁA
  Miejscowość BIELSKO-BIAŁA
  Ulica KOLISTA
  Nr domu 105N
  Nr lokalu 1
  Kod pocztowy 43-300
  Poczta BIELSKO-BIAŁA
  Adres strony internetowy:
  Adres poczty elektronicznej
  Data wpisu do rejestru przedsiebiorców
  Data wpisu do rejestru stowarzyszeń 2009-09-25
  Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców
  Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń
  Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS
  Status OPP
  Data przyznania statusu OPP
  Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
  Sposób reprezentacji 1. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB WICEPREZESA ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
  2. DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, W TYM W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH LUB SĄDOWYCH, UPRAWNIONY JEST DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU LUB INNA OSOBA PISEMNIE UPOWAŻNIONA PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA, W ZAKRESIE I OKRESIE OKREŚLONYM W UPOWAŻNIENIU.
  3. DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA WYMAGANY JEST PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU LUB ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO I SKARBNIKA ODDZIAŁU.
  4. DO REPREZENTOWANIA ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA, W TYM W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH LUB SĄDOWYCH, UPRAWNIONY JEST DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU LUB INNA OSOBA PISEMNIE UPOWAŻNIONA PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ODDZIAŁU LUB ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, W ZAKRESIE I OKRESIE OKREŚLONYM W UPOWAŻNIENIU.
  Data zawieszenia działalności
  Data wznowienia działalności
  Informacje o upadłości  
  Nazwa organu wydającego akt prawny  
  Sygnatura aktu prawnego  
  Data wydania aktu prawnego
  Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego  
  Data zakończenia postępowania upadłościowego
  Sposób zakończenia postępowania upadłościowego  
  Członkowie reprezentacji
  Nazwisko lub Nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
  HADUCH   MONIKA ANNA PREZES ZARZĄDU
  GAWEŁ   SEBASTIAN   WICEPREZES ZARZĄDU
  CIEŚLAR   BARBARA   SKARBNIK ZARZĄDU
  MACIEJEWSKA   LILIANA   SEKRETARZ ZARZĄDU
  WOSZCZYNA   KRZYSZTOF   CZŁONEK ZARZĄDU

  Brak danych o likwidatorach podmiotu

  stan danych na dzień: 2010-01-04  

 • Strona www ŚSCiAE

  Z przyjemnością informujemy, że śląskie Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych ma już swoją stronę www.ssciae.pl (od 2010 r link nieaktywny). Znajdziecie w niej podstawowe informacje o stowarzyszeniu, dane kontaktowe Zarządu, statut i deklarację członkowską.

Dodatkowe informacje