Program CERTO

CERTO2015 program dla certyfikatorów i audytorów energetycznych

----Sposób zamawiania programu CERTO2015----

 certo 2015m umożliwia:

 • Intuicyjne i wygodne modelowanie budynku z lokali i pomieszczeń.
 • Uzyskanie świadectwa dla całego budynku oraz osobnych świadectw dla poszczególnych lokali.
 • Obliczenie charakterystyk energetycznych budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia.
 • Uzyskanie dowolnego podziału lokalu (automatycznie lub ręcznie) na strefy obliczeniowe.
 • Obliczanie współczynnika U, zgodnie z normą PN-EN 6946, uwzględnianie poprawek na: nieszczelności w izolacji termicznej, łączniki mechaniczne oraz na stropodach odwrócony.
 • Obliczenie wpływu liniowych mostków cieplnych, oblicza U dla przegród niejednorodnych zgodnie z PN-EN 6946:2008.
 • Dowolne obliczanie zysków ciepła od użytkowników (w zależności od ich aktywności), oświetlenia, urządzeń elektrycznych, urządzeń mechanicznych, procesów produkcji oraz od cieczy na poziomie budynku, lokalu a nawet pomieszczenia.
 • Automatyczne obliczanie dla zinwentaryzowanego oświetlenia ilości energii na oświetlenie oraz zysków ciepła od  oświetlenia.
 • Określenie wpływu zacienienia na poziomie budynku oraz na poziomie poszczególnych przegród przezroczystych poziomych, pionowych oraz ruchomych.
 • Budowanie własnych baz: przegród, materiałów oraz liniowych mostków cieplnych.
 • Korzystanie z bogatego zbioru podpowiedzi z obowiązujących norm, rozporządzeń i baz danych.
 • Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego (tzw. mocy cieplnej) na c.o. i c.w.u.
 • Możliwość uwzględniania przerw w ogrzewaniu w pomieszczeniach niechłodzonych.
 • Grupowe drukowanie (budynek i wszystkie lokale) świadectw i zapisów obliczeń.
 • Możliwość wydruku:
  • świadectw energetycznych budynku i lokali,
  • projektowanej charakterystyki energetycznej budynku,
  • zestawienia mostków cieplnych budynku.
  • zestawienia konstrukcji przegród budynku,
  • raport z obliczeń całego budynku.

Dodatkowe atuty programu certo 2015:

 • Darmowa pomoc merytoryczna ekspertów, w ramach której posiadacz programu może skonsultować wykonaną charakterystykę lub świadectwo.
 • Możliwość generowania wydruków do szyfrowanych plików PDF oraz do „otwartych” plików DOC, RTF, XLS i HTML (Acrobat Reader, Word, Excel, OpenOffice, inne edytory tekstu).
 • Brak ograniczeń czasowych użytkowania oraz limitów wydruków.
 • Wydruki edukacyjne w portalu CERTO STUDENT.

Do programu dołączamy:

 • Poradnik – jak wykonać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz charakterystykę energetyczną do projektu.
 • Arkusze pomocnicze do przygotowania danych dla charakterystyki i świadectwa.
 • Raport z obliczeń „krok po kroku” pokazujący, jak zostało obliczone świadectwo charakterystyki energetycznej – z uwzględnieniem wzorów, danych wejściowych i wyników

Aktualizcja programu:
CERTO2015 jest programem aktualizującym się w trakcie każdego uruchomienia (do aktualizacji potrzebne jest połączenie z Internetem). Proces aktualizacji programu jest darmowy  i w pełni automatyczny.

Dostępne bazy w programie:

 • danych oraz informacji niezbędnych do wykonywania charakterystyki energetycznej, przygotowane w postaci podpowiedzi, streszczeń odpowiednich rozporządzeń, norm oraz wiedzy inżynierskiej,
 • materiałów budowlanych,
 • projektów domów jednorodzinnych autorstwa biur projektowych ARCHI-PROJEKT i LIPIŃSCY DOMY
 • materiały termoizolacyjne producentów: TERMO ORGANIKA, ROCKWOOL, AUSTROTHERM, URSA, XELLA,
 • kotłów na biomasę firmy METALERG,
 • kotłów gazowych VIESSMAN,
 • kotłów na paliwo stałe ELEKTROMET,
 • wymienniki do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego - Rekuperatory.pl,
 • współczynniki przenikania ciepła U dla stolarki budowlanej,
 • wskaźniki emisji CO2 KOBIZE,
 • mostków termicznych, odpowiadających normie PN-EN ISO 14683:2008 i wcześniejszej, którą można dowolnie rozbudowywać dodając własne wartości np. z katalogu mostków cieplnych ITB
 • pomieszczeń typowych odpowiadających funkcji budynku, z określonymi wymaganiami ich wentylacji, co znacznie skraca wprowadzanie danych bez konieczności poszukiwania w normach wymagań higienicznych.

Podstawowe wymagania systemowe:

 • Komputer PC z dostępem do Internetu (tylko w celu pobrania danych klimatycznych oraz aktualizacji programu)
 • System operacyjny Microsoft Windows: XP SP2/SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003 lub Server 2008
 • Przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer (5.01 i nowsze), Mozilla Firefox, Chrome.
 • Windows Installer 3.1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oraz Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008 są w razie potrzeby instalowane w ramach procesu instalacji CERTO.
 • Do oglądania wydruków Adobe Reader 8.1.0 lub nowszy (dotyczy pełnej wersji CERTO).
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.

Tryb demonstracyjny:
Jedynym ograniczeniem w trybie demonstracyjnym jest brak możliwości uzyskania wydruków oraz podglądu szczegółowych wyników obliczeń oraz eksportu świadectw do Centralnego Rejestru (pokazywane są tylko podstawowe wskaźniki EP w postaci suwaka).

----Sposób zamawiania programu CERTO2015----

 

 

 

Dodatkowe informacje