Program CERTO

CERTO2015 program dla audytorów

 certo 2015m to program wielozadaniowy przeznaczony do:

 1. obliczeń do świadectw charakterystyki energetycznej budynku,
 2. eksportowania danych do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynku,
 3. sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej,
 4. wyznaczania projektowanej mocy cieplnej,
 5. obliczeń cieplnych do audytów termomodernizacyjnych,
 6. optymalizacji rozwiązań termomodernizacyjnych (uproszczony audyt termomodernizacyjny),
 7. automatycznego przygotowania obliczeń cieplnych dla wszystkich wariantów termomodernizacji,
 8. eksportu danych do programu Aterm2020 (do sporządzania pełnego audytu termomodernizacyjnego).

Dotyczy to:

 • budynków mieszkalnych (np.: domy jednorodzinne, bloki mieszkalne),
 • budynków niemieszkalnych (np.: budynki użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, biura itp.),
 • lokali mieszkalnych,
 • lokali użytkowych,
 • budynków produkcyjnych, hal, budynków handlowych wyposażonych w chłodnie i mroźnie,
 • wszystkich budynków klimatyzowanych.

----Sposób zamawiania programu CERTO2015----

 certo 2015m umożliwia:

 • Intuicyjne i wygodne modelowanie budynku z lokali i pomieszczeń.
 • Uzyskanie świadectwa dla całego budynku oraz osobnych świadectw dla poszczególnych lokali.
 • Obliczenie charakterystyk energetycznych budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia.
 • Uzyskanie dowolnego podziału lokalu (automatycznie lub ręcznie) na strefy obliczeniowe.
 • Obliczanie współczynnika U, zgodnie z normą PN-EN 6946, uwzględnianie poprawek na: nieszczelności w izolacji termicznej, łączniki mechaniczne oraz na stropodach odwrócony.
 • Obliczenie wpływu liniowych mostków cieplnych, oblicza U dla przegród niejednorodnych zgodnie z PN-EN 6946:2008.
 • Dowolne obliczanie zysków ciepła od użytkowników (w zależności od ich aktywności), oświetlenia, urządzeń elektrycznych, urządzeń mechanicznych, procesów produkcji oraz od cieczy na poziomie budynku, lokalu a nawet pomieszczenia.
 • Automatyczne obliczanie dla zinwentaryzowanego oświetlenia ilości energii na oświetlenie oraz zysków ciepła od  oświetlenia.
 • Określenie wpływu zacienienia na poziomie budynku oraz na poziomie poszczególnych przegród przezroczystych poziomych, pionowych oraz ruchomych.
 • Budowanie własnych baz: przegród, materiałów oraz liniowych mostków cieplnych.
 • Korzystanie z bogatego zbioru podpowiedzi z obowiązujących norm, rozporządzeń i baz danych.
 • Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego (tzw. mocy cieplnej) na c.o. i c.w.u.
 • Możliwość uwzględniania przerw w ogrzewaniu w pomieszczeniach niechłodzonych.
 • Grupowe drukowanie (budynek i wszystkie lokale) świadectw i zapisów obliczeń.
 • Możliwość wydruku:
  • świadectw energetycznych budynku i lokali,
  • projektowanej charakterystyki energetycznej budynku,
  • zestawienia mostków cieplnych budynku.
  • zestawienia konstrukcji przegród budynku,
  • raport z obliczeń całego budynku.

Dodatkowe atuty programu certo 2015:

 • Darmowa pomoc merytoryczna ekspertów, w ramach której posiadacz programu może skonsultować wykonaną charakterystykę lub świadectwo.
 • Możliwość generowania wydruków do szyfrowanych plików PDF oraz do „otwartych” plików DOC, RTF, XLS i HTML (Acrobat Reader, Word, Excel, OpenOffice, inne edytory tekstu).
 • Brak ograniczeń czasowych użytkowania oraz limitów wydruków.
 • Wydruki edukacyjne w portalu CERTO STUDENT.

Do programu dołączamy:

 • Poradnik – jak wykonać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz charakterystykę energetyczną do projektu.
 • Arkusze pomocnicze do przygotowania danych dla charakterystyki i świadectwa.
 • Raport z obliczeń „krok po kroku” pokazujący, jak zostało obliczone świadectwo charakterystyki energetycznej – z uwzględnieniem wzorów, danych wejściowych i wyników

Aktualizcja programu:
CERTO2015 jest programem aktualizującym się w trakcie każdego uruchomienia (do aktualizacji potrzebne jest połączenie z Internetem). Proces aktualizacji programu jest darmowy  i w pełni automatyczny.

Dostępne bazy w programie:

 • danych oraz informacji niezbędnych do wykonywania charakterystyki energetycznej, przygotowane w postaci podpowiedzi, streszczeń odpowiednich rozporządzeń, norm oraz wiedzy inżynierskiej,
 • materiałów budowlanych,
 • projektów domów jednorodzinnych autorstwa biur projektowych ARCHI-PROJEKT i LIPIŃSCY DOMY
 • materiały termoizolacyjne producentów: TERMO ORGANIKA, ROCKWOOL, AUSTROTHERM, URSA, XELLA,
 • kotłów na biomasę firmy METALERG,
 • kotłów gazowych VIESSMAN,
 • kotłów na paliwo stałe ELEKTROMET,
 • wymienniki do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego - Rekuperatory.pl,
 • współczynniki przenikania ciepła U dla stolarki budowlanej,
 • wskaźniki emisji CO2 KOBIZE,
 • mostków termicznych, odpowiadających normie PN-EN ISO 14683:2008 i wcześniejszej, którą można dowolnie rozbudowywać dodając własne wartości np. z katalogu mostków cieplnych ITB
 • pomieszczeń typowych odpowiadających funkcji budynku, z określonymi wymaganiami ich wentylacji, co znacznie skraca wprowadzanie danych bez konieczności poszukiwania w normach wymagań higienicznych.

Podstawowe wymagania systemowe:

 • Komputer PC z dostępem do Internetu (tylko w celu pobrania danych klimatycznych oraz aktualizacji programu)
 • System operacyjny Microsoft Windows: XP SP2/SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003 lub Server 2008
 • Przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer (5.01 i nowsze), Mozilla Firefox, Chrome.
 • Windows Installer 3.1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oraz Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008 są w razie potrzeby instalowane w ramach procesu instalacji CERTO.
 • Do oglądania wydruków Adobe Reader 8.1.0 lub nowszy (dotyczy pełnej wersji CERTO).
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.

Tryb demonstracyjny:
Jedynym ograniczeniem w trybie demonstracyjnym jest brak możliwości uzyskania wydruków oraz podglądu szczegółowych wyników obliczeń oraz eksportu świadectw do Centralnego Rejestru (pokazywane są tylko podstawowe wskaźniki EP w postaci suwaka). ----Sposób zamawiania programu CERTO2015----

 

 

 

Dodatkowe informacje