W dniu wczorajszym ukazała się Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Nie ma w niej nic poza cytatami z w/w ustawy, poza jednym wyjątkiem. Określono dokładnie kogo dotyczy obowiązek wykonania audytu energetycznego:

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

W ten sposób URE jednoznacznie zdefiniowało duże przedsiębiorstwo czyli takie, które spełnia co najmniej jeden z w/w warunków. Mamy nadzieję, że ta informacja przerwie zbędne dyskusje na temat konieczności spełnienia obydwu warunków określających wielkość przedsiębiorstwa. Wystarczy tylko jeden!

Link do pełnej treści Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016

Jeśli Twoja firma znajduje się w województwie śląskim i chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat zadzwoń: 602-231-141

Dodatkowe informacje