Zgodnie z wielokrotnymi wcześniejszymi zapewnieniami Ministerstwa Energii Prezes URE ogłosił w dniu 21 września 2016 r ostatni przetarg umożliwiający pozyskanie białych certyfikatów za wdrożone przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną:

Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2016 w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej

Pragniemy przypomnieć, że od 01 października br. wchodzi w życie nowa ustawa o efektywności energetycznej pozwalająca na składanie wniosków na białe certyfikaty dotyczące tylko  planowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Nabór wniosków będzie odbywał się w sposób ciągły, bez przetargów.

Dodatkowe informacje